0
Klienditeenindus ×

E-vedelike, SNUS-i, e-sigarettide ja nende tarvikute müük e-poes Tubakaseaduse kohaselt keelatud.

Uuringust selgub, et e-sigareti kasutajad on enamasti endised suitsetajad

Elektroonilisi sigarette kasutatavad põhiliselt inimesed, kes on eelnevalt sigarette suitsetanud või on alkoholi tarbijad. See informatsioon tuli välja uuringust, mis avaldati 2017. aastal ’’The American Heart Association’s Scientific Sessions’’ poolt ülemaailmsel ’’mõttevahetus’’ üritusel, mis puudutab kardiovaskulaarset teadust.

Uurijad töötasid läbi 5423 inimese andmed, kes olid aastatel 2013-2014 tubaka kasutajad (National Health and Nutrition Examination Survery). Nendest 116 ehk 2,6% kasutasid e-sigarette.

Sealt tuli omakorda välja, et elektroonilist sigaretti kasutas ainult 8% inimestest, kes polnud varem suitsetanud. Kui võrrelda inimesi, kes ei olnud varem tubakat kasutanud, siis olid e-sigareti kasutajad 4,19 korda rohkem tõenäoliselt kasutanud alkoholi rohkem kui 12 korda ühe aasta jooksul. Samuti olid nad 6,32 korda tõenäolisemalt passiivsed suitsetajad.

Võrreldes teiste tubaka kasutajatega olid e-sigareti kasutajad suure tõenäosusega endised suitsetajad. Endised suitsetajad olid 23 korda rohkem tõenäolisemalt potentsiaalsed e-sigareti kasutajad kolm kuud pärast suitsetamisest loobumist.

Sealt oli ka näha, et mida pikem on aja periood peale suitsetamisest loobumist, seda väiksem on võimalus, et endine suitsetaja hakkab e-sigaretti kasutama. Protsentuaalselt on igal ajaintervallil üsna märgatav vahe, ütlesid uurijad.

Ameerika südame assotsatsioon on e-sigarettide osas jätkuvalt negatiivselt meelestatud ning võrdsustab neid tavaliste sigarettidega, öeldes et neid tuleb reguleerida vastavalt. Kuid selline statistika näitab, et vastupidiselt valearusaamale, et e-sigaretid meelitavad mittesuitsetajaid elektroonilisi sigarette kasutama ning hiljem suitsetama, tuleb antud andmetest välja hoopis vastupidine. Tegelikult saavad e-sigarettidest abi eelkõige endised suitsetajad, kes edukalt sigarettidest loobunud on.

Oleme ka eelnevalt kirjutanud uuringutest, kus on selgunud, et e-sigaretid ei meelita noori ega mittesuitsetajaid elektroonilisi sigarette kasutama. Ehk teevad Ameerika südame assotsatsiooni liikmed oma statistikast mõistlikud järeldused, et aidata miljonitel suitsetajatel kahjulikest sigarettidest loobuda.

×