0
Klienditeenindus ×

E-vedelike, SNUS-i, e-sigarettide ja nende tarvikute müük e-poes Tubakaseaduse kohaselt keelatud.

USA’s on suitsetamisega seotud vähktõve suremused märgatavalt langenud

Tänu e-sigarettide edule on suitsetajate arv USA’s märgatavalt ning järjepidevalt langenud nii alaealiste kui täiskasvanute hulgas. Viimased andmed näitavad, et ka suitsetamisega seotud vähktõve suremused on langenud.

Viimased andmed Ameerika Vähiliidult ’’American Cancer Society’’ näitavad, et 2015 aastal (kõige värskemad andmed) langes suitsetamisest põhjustatud vähktõbede suremus 100000 inimese kohta 158.6%. See määr on 26% madalam kui aastal 1991 ning võrdub umbes 2.4 miljoni olemata jäänud surmaga.

Vähiliit jätkab selle languse jälgimist kuna ennetamine, eelkõige suitsetajate arvu vähendamine on kriitilise tähtsusega, et antud langus jätkuks.

Eelmisel suvel avaldatud uuring, mis kannab nime ’’E-cigarette use and associated changes in population smoking cessation: evidence from US current population surveys’’ ehk e-sigarettide kasutamisega seotud muutus suitsetamisest loobumisel ühiskonnas: tõendid US rahvastiku küsitlustest, mis viidi läbi California Ülikoolis, näitas selgelt seda, et e-sigarettide populaarsuse tõus on otseselt seotud suitsetajate arvu vähenemisega.

Uurijad vaatasid 2014-15 aastatel läbi viidud küsitluste andmeid, kui e-sigaretid olid juba laialt levinud. Vastajaid oli 161054 kellest 22548 olid sellel hetkel suitsetajad ning 2136 just suitsetamisest loobunud. Märkimisväärne 38.2% hetkel suitsetajatest olid proovinud e-sigaretti ning 49.3% suitsetamisest loobunutest olid samuti proovinud e-sigaretti. 11.5% hetkel suitsetajatest ning 19% suitsetamisest loobunutest olid selleks hetkeks igapäevased e-sigareti kasutajad.

Uuringu kokkuvõttes seisis, et märkimisväärne tõus e-sigarettide populaarsuses USA’s elavate täiskasvanud suitsetajate seas on otseselt seotud suitsetamisest loobujate arvuga rahvastiku tasemel.

See näitab, et e-sigaretid on suutnud ainuüksi USA’s ära hoida mitu miljonit surma, seega on maailma tasemel ära hoitud märkimisväärne arv suitsetamisega seotud surmasid mis omakorda tähendab, et oleme õigel teel ning et suitsetamise välja juurimine on tänapäeva ühiskonna üks kõige suurimaid väljakutseid.

×