0
Klienditeenindus ×

E-vedelike, SNUS-i, e-sigarettide ja nende tarvikute müük e-poes Tubakaseaduse kohaselt keelatud.

Suurim e-sigaretimüüja hävitas 135 000 euro väärtuses kaupa

Seoses Euroopa tubakadirektiivi jõustumisega pidi Eesti suurim e-sigaretimüüja Nicorex Baltic OÜ hävitama 19 000 pudelit e-sigareti täitevedelikke, mille pakendid ei vastanud nõuetele. 

“Vedelikud olid tegelikult korras, laboratoorselt testitud ja uutele nõuetele vastavad, aga nende pakenditel ei olnud vajalikku hoiatust ja karpides kasutusjuhendit. Päris kurb oli vaadata, kuidas see kõik purustist läbi läks, aga seadus on seadus,” ütles Nicorex Baltic OÜ juhatuse liige Sven Kotke. Kokku tehti Eesti Keskkonnateenuste jäätmekäitluskeskuses pulbriks 19 000 mahutit täitevedelikke turuhinnaga 135 000 eurot. Purustatud kaup viidi Iru jäätmepõletuse tehasesse.

Kotke sõnul kaaluti ka vedelike jagamist töötajatele ja klientidele. “Paraku oleks siis tekkinud oht, et salaturule jõuaks 19 000 pudelit, mis ei vasta nõuetele. Sellega ei tahtnud me riskida,” märkis Kotke. Samuti loobus firma ümberpakendamisest ja siltide vahetusest, sest sellega oleks kaasnenud ebamõistlikult suured kulud.

20. mail lõpeb üleminekuaeg Euroopa tubakadirektiivist tulenevale tubakaseadusele, mille järel hakkavad e-sigarettidele täielikult kehtima karmimad nõuded. Vedelikke ei tohi müüa suuremates mahutites kui 10 ml, nikotiini sisaldus ei tohi olla suurem kui 20 mg/ml, aurusti ei tohi olla suurem kui 2ml. Pakendiga peab kaasnema infoleht, kasutusjuhend, partiinumber, kuupäev ja hoiatus, et nikotiin on kergesti sõltuvust tekitav aine.

Kotke sõnul pole kõik piirangud mõistlikud. “Näiteks pakendi suuruse piiramine suurendab ökoloogilist jalajälge, sest plastmahuteid tuleb palju juurde. Ohutusega ei saa seda samuti põhjendada, sest oluliselt mürgisemat kodukeemiat müüakse liitrite kaupa. Samuti tõstab see kõik hinda,” ütles Kotke.

Kotke sõnul andis riik üleminekuaega liiga vähe, sest vedelike säilivustähtaeg on kaks aastat, üleminekuaeg oli aga aasta. Samas tervitas Kotke uut nõuet, et kõik e-vedelikud peavad olema laboratoorselt testitud ja nii seadmed kui vedelikud registreeritud Euroopa ühtses andmebaasis. “See on hea, sest nüüd ei saa enam müüa suvalisi garaažis kokku segatud vedelikke. Meie tellitud testid näitasid, et mõnedes Eestis müügil olevates vedelikes on Nicorexi toodetega võrreldes teatud toksikantide sisaldus kuni 400 korda suurem,” ütles Kotke.

Edaspidi saavad tarbijad olla kindlad, et kõik uutele nõuetele vastavad müügil olevad vedelikud on läbinud laboratoorsed auru testid, on ohutud ja kvaliteetsed.

Kotke rõhutas, et Nicorexi eesmärgiks on pakkuda kõrge kvaliteediga, sigarettidest radikaalselt vähem kahjulikke e-sigaretitooteid täisealistele, kes soovivad suitsetamisest loobuda.

×