0
Klienditeenindus ×

E-vedelike, SNUS-i, e-sigarettide ja nende tarvikute müük e-poes Tubakaseaduse kohaselt keelatud.

E-sigarettide poes tehtud õhuanalüüs kinnitab, et e-sigarettide aur on kõrvalseisjatele ohutu!

Ühe osana käimasolevast uurimisest e-sigarettide mõjust tervisele tegi California osariigi tervishoiu osakond õhuanalüüse e-sigarettide kauplustes üle kogu osariigi. Õhuanalüüsi tulemused kinnitavad, et passiivne veipimine ei kujuta endast ohtu.

Ühe konkreetse poe tulemused, mida antud artiklis käsitleme, on tehtud üsna ekstreemsetes tingimustes. Paljud töötajad ning 13 klienti veipisid samal ajal poes, kui uuringut läbi viidi. Selles poes ei olnud samuti aktiivset õhuventilatsiooni süsteemi. Seega võib järeldada, et antud poes viidi uuring läbi üsna ekstreemsetes tingimustes, mida tavaliselt ette ei tule.

Peamised õhuanalüüsi tulemused

Nikotiin: ei tuvastatud

Glütsidool: ei tuvastatud

Formaldehüüd: 7,2 ppb

Diatsetüül: ei tuvastatud

2,3 pentaandioon: ei tuvastatud

Atsetüülbutüruul: ei tuvastatud

Atsetoiin: ei tuvastatud

Atsetoon: ei tuvastatud

Etüülbenseen: ei tuvastatud

M, p-Ksüleen: ei tuvastatud

O-Ksüleen: ei tuvastatud

Tolueen: ei tuvastatud

Atsetaldehüüd: ei tuvastatud

Atsetonitriil: ei tuvastatud

Alfa-Pineen: ei tuvastatud

Benseen: ei tuvastatud

Kloroform: ei tuvastatud

D-Limonen: ei tuvastatud

Metüleenkloriid: ei tuvastatud

Metüülmetakrülaat: ei tuvastatud

N-Heksaan: ei tuvastatud

Stüreen: ei tuvastatud Tuvastatud

formaldehüüdi tase on kooskõlas normaalse tasemega nii siseruumides kui ka väljas. Peale selle avastati ka väga väikses koguses etanooli (alkohol) ja isopropüülalkoholi.

Kuigi uuring antud poes viidi läbi äärmuslikes tingimustes väikeses ventileerimata ruumis, kus paljud inimesed samal ajal veipisid, ei leidnud uuring ühtegi ohtlikku kemikaali õhust. Kemikaale, mida seostatakse ’’popcorn lung’’ haigusega samuti ei tuvastatud.

Uuring järeldab, et normaalsetes tingimustes ei kujuta passiivne veipimine mingit ohtu tervisele. Vaatamata paljudele väidetele ’’anti-vaping’’ organisatsioonide poolt on reaalsus hoopis midagi muud. Põhinedes saadaolevatele teaduslikele tõenditele ei ole avalikes kohtades veipimise keelamine õigustatud, kuigi paljud riigid seda teinud on.

Tundub loogiline, et valitsus tugineks oma regulatsioonide kehtestamisel teaduslikele uuringutele, enne kui arutult uusi seaduseid hakatakse looma. Reaalsuses kipub asi kahjuks teistmoodi olema. Kui asi puudutab veipimist, siis puuduvad tõendid sellest, et passiivne veipimine tervisele mingitki kahju tekitaks.

×