0
Klienditeenindus ×

E-vedelike, SNUS-i, e-sigarettide ja nende tarvikute müük e-poes Tubakaseaduse kohaselt keelatud.

E-sigaretid ei meelita noori tubakatooteid tarvitama

Väärarusaam, nagu meelitaks e-sigaretid noori tubakatooteid tarvitama on meediast läbi käinud omajagu. Kuid statistika ning erapooletud uuringud näitavad midagi muud. Sellest tulenevalt uurime järgnevas artiklis, kuidas asjad tegelikult on.

Peale seda, kui e-sigaretid vaikselt populaarsust koguma hakkasid, tekkisid koheselt ka väärarusaamad. Sellele aitasid suuresti kaasa liba artiklid, ebaadekvaatsed uuringud ning poliitikud, kellele ühel või teisel põhjusel ei tundu e-sigaretid aksepteeritava alternatiivina suitsetamisele.

Kõige tüüpilisemateks näideteks võib lugeda näiteks seda, et kuna e-sigaretid on niivõrd uued, siis ei ole veel piisavalt informatsiooni nende tegeliku mõju kohta. Tegelikkuses on e-sigarette aga väga palju uuritud ning kvaliteetsete uuringute tulemused kinnitavad kõik seda, et e-sigaretid on palju turvalisem alternatiiv suitsetamisele. Samuti väidetakse, et e-sigaretid ei aita inimestel suitsetamisest loobuda, kuid tegelikkuses on e-sigaretid statistika andemetel kõige effektiivsemad. Mõningad indiviidid on ka öelnud, et e-sigaretid on vähemalt sama kahjulikud kui tavalised sigaretid, need kipuvad olema aga tühipaljad arvamused, mida teaduslikud uuringud tegelikult ei toeta.

Selles artiklis võtame aga luubi alla ühe väärarusaama, mis kohe kindlasti nii ei ole. Selleks on väide, et e-sigaretid meelitavad noori tubakatooteid tarvitama.

Tegelikult viitavad uuringud sellele, et e-sigarettide populaarsuse tõttu on noorte suitsetamise tase hoopis langenud, kuid leidub ka naeruväärseid uuringuid mis väidavad vastupidist ning viitavad isegi sellele, et e-sigaretid võivad viia kokaiini tarbimiseni.

Vastupidise näite võib tuua UK näol, kes nõustub sellega, et e-sigaretid on väga effektiivsed ning on igati selle poolt, et täiskasvanud ning eriti noored, kes suitsetavad kasutaks pigem e-sigarette. Selle tulemusena on UK suitsetajate arv läbi aegade kõige madalam.

Näiteks tuleb välja sellel aastal läbi viidud uuringus, kus küsitleti 50 noort vanuses 16-26, et e-sigaretid ei meelita noori tubakat tarvitama vaid pigem hoopis vastupidi. 50 noort keda küsitleti on 28 suitsetajad, 19 endised suitsetajad ning 3 ei ole kunagi suitsetanud. Samuti leidis uuring, et enamus noori usub seda, et e-sigaretid on tunduvalt tervislikumad kui tavalised sigaretid. Noored inimesed saavad aru, et kui eksisteerib tunduvalt tervislikum alternatiiv suitsetamisele, siis on ju loogiline tarvitada pigem seda, kui oluliselt kahjulikumat varianti, milleks on tavalised tubakatooted. Samuti võib väita, et noored kes praegu kasutavad e-sigarette, oleks selle puudumisel ilmselt hakanud kasutama tavalisi sigarette ning e-sigarettide olemasolu ei suurenda kohe kindlasti noorte suitsetajate arvu. Pigem säästab tervislikuma alternatiivi olemasolu tunduvalt noorte tervist .

Uuringud Michigani ning Buffalo ülikoolidest kinnitavad samuti seda, et e-sigaretid ei vii noori suitsetamiseni. Samuti on USA’s langenud tavaliste sigarettide tarbimine ning tõusnud e-sigarettide kasutamine. Veel tuli välja, et enamus noori kasutab e-sigaretis ilma nikotiinita e-vedelike ning ainult 20% küsitletud noortest kasutas nikotiini sisaldavat e-vedelikku .

Veel võib huvitava informatsioonina välja tuua selle, et väide nagu viiks e-sigaretid noori inimesi tubakatoodeteni, tuleneb 4 Michigani teismelise küsitlemisest, kes ei pruukinud olla isegi suitsetajad. Kuid inimesed, kes ei ole tegelikult kursis uuringu sisu ega meetoditega võtavadki seda tõe pähe. Just selliseid ebakvaliteetsed uuringud panevad inimesi arvama, nagu oleks tegu millegi tõeliselt ohtlikuga.

Statistika viitab siiski sellele, et nendele noortele, kes oleks niikuinii tubaka tarbimiseni jõudnud, eksisteerib nüüd tunduvalt tervislikum alternatiiv ning need noored, kes nikotiini tarbimisest huvitatud ei ole, nemad seda ka e-sigarettide olemasolu pärast tarbima ei hakka. Samuti ei propageeri e-sigarettide firmad mitte mingil moel e-sigarettide kasutamist alaealiste hulgas. Kasulik on ka teada, kuidas ära tunda libauudiseid, selle kohta leiad infot siit!

×