0
Klienditeenindus ×

E-vedelike, SNUS-i, e-sigarettide ja nende tarvikute müük e-poes Tubakaseaduse kohaselt keelatud.

49 inimest päevas loobus tavasuitsust e-sigareti abil

2015. aastal avaldas UCL (University College of London) uuringu tulemused, kus 9 aasta jooksul uuriti 43 000 suitseja käitumist ning täheldati, et mida rohkem inimesi olid valmis katsetama e-sigaretti kui asendustoodet tubakale, seda edukamad olid need inimesed suitsetamisest loobumises.

“Britid on oma suhtumisel e-sigarettidesse liiga positiivsed”

Näiteks 40-aastane suitsetaja, kes suudab sellest loobuda, võidab keskmiselt 9 täiendavat eluaastat oma niigi lühikesele elule, võrreldes sellega kes jätkab suitsetamist. Proffessor Robert West:

„Inglismaad on esile toodud oma väga leebe suhtumisega e-sigarettidesse. Liiatigi leebe. Kuid teatud andmed ning statistika on vägagi õigustanud meie liberaalset e-poliitikat.“

Samal ajal mitmed teised Euroopa riigid karmistavad e-sigareti poliitikat ning osad keelavad täielikult, kuid see käitumine paneb paljusid hoopis muretsema. On mõistusvastane, miks võetakse inimestelt käest võimalus iseennast aidata, võimalus hõlpsamalt loobuda pahedest.

“E-sigarettidel on suur roll tubakast loobumiseks“

Alison Cox, UK Vähiennetus Keskuse direktor:

“Suitsetamisest loobumine võib osade jaoks meist olla väga raske, pea võimatu. Mistõttu on oluline meeles pidada, et kõige efektiivsemat abi ning nõu on võimalik saada teatud asutustest (Stop Smoking Services). Samuti aitavad e-sigaretid inimesel samm-haaval suitsetamisest loobuda. Viimase aja uuringud on tõestanud fakti, et e-sigaretid siiski on kordades kahjutumad kui tavaline tubakas. Erinevad uuringud on ka tõestanud, et e-sigarettidel on positiivne mõju selles teguris - võitluses surmava sõltuvusega.“

Inglismaal on hinnanguliselt 2,8 miljonit veipijat, kes on suures osas saanud tubakast lahti just tänu e-sigarettidele.

×